Cyswllt

 

CYSYLLTU Â NI

BYDDEM YN HOFFI

CLYWCH ODDI WRTHYCH

 

Teimlwch yn rhydd i ddanfon llinell atom, os oes gennych unrhyw syniadau, cwestiynau neu gynghanedd am achub A bywyd Cymru.

Ffôn

0292 081 5951

Cyfeiriad

Karen Morgan, Rheolwr Rhaglen, tîm achub bywyd Cymru, 1llawr cyntaf Tŷ'r afon,

Ynys Bridge Court, gwaelod-y-Garth, Caerdydd, CF15 9SS

CYSYLLTWCH Â  NI

 
 
 

Achub Bywyw Cymru | Save a Life Cymru

 

Ariennir achub bywyd Cymru gan Lywodraeth Cymru ac fe'i cefnogir gan rwydwaith cardiaidd Cymru, drwy'r grŵp gweithredu ar gyfer anhwylderau'r galon.


Achub bywyd Cymru, 1af llawr, Ty'r afon, llys Bridge Court, gwaelod-y-Garth, Caerdydd, CF15 9SS,

Rhif ffôn: 0292 081 5951 | Ebost: achubbywydcymru@wales.nhs.uk  | Hawlfraint 2019 © Cedwir pob hawl


Save a Life Cymru is funded by Welsh Government and supported by the Wales Cardiac Network, through the Heart Conditions Implementation Group.

 

Save a Life Cymru, 1st Floor, River House, Ynys Bridge Court, Gwaelod-y-Garth, Cardiff, CF15 9SS, 

Telephone: 0292 081 5951 | Email: savealifecymru@wales.nhs.uk  | Copyright 2019 © All Rights Reserved